przewozy wałbrzych

RODO-przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych - 30 lipiec 2018

Szanowni Klienci,

informujemy, że firma PW Maxpol Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przetwarza Państwa dane osobowe w celu: wynajmu autobusu, limuzyny, świadczenia na Państwa rzecz usług transportu mienia i osób. W związku z tym realizując obowiązek informacyjny przewidziany w Rodo poniżej przekazujemy następujące informacje:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maxpol Sp. z o. o, ul. Św. Józefa 7, 58-305 Wałbrzych wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej pod numerem KRS 0000476472, NIP 8862981388. Osoba do kontaktu adres e-mail: ksiegowosc@pwmaxpol.pl .

  2. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1b RODO tj. w celu doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 a tj. Państwa zgoda. Dane osobowe będą przekazywane do zewnętrznej firmy zajmującej się naszą obsługą księgową.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji celu określonego na wstępie niniejszej informacji.

4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto mają Państwo również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany powyżej.

5.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

6.Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji zawartej z Państwem umowy. W przypadku ich nie podania administrator ma prawo odmówić wykonania umowy, wówczas możliwe będzie skorzystanie przez Państwa tylko z innych naszych usług, do których wykonania podanie danych nie jest konieczne.

7. Dane będą przechowywane przez czas upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy. Ponadto dla celów podatkowych przez czas wskazany w szczególnych przepisach podatkowych, które administrator jest zobowiązany stosować.

 

 

 

 

 

Poniedziałek - Piątek8.00 - 16.00
Sobota8.00 - 14.00
Serdecznie zapraszamy!