przewozy wałbrzych

ZAPYTANIE OFERTOWE - 27 luty 2017

Maxpol Sp. z o.o. zamierza zrealizować projekt B+R  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020. Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa". Program INNOMOTO. Badania przemysłowe i prace rozwojowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE MAXPOL.pdf

Załącznik nr 1-Formularz Oferty.pdf

Załącznik nr 2-Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3-Oświadczenie.pdf

Załącznik nr 4-Powiązania.pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Poniedziałek - Piątek8.00 - 16.00
Sobota8.00 - 14.00
Serdecznie zapraszamy!